Su Yalıtımı Nedir

Su İzolasyonu, daha çok su ve yağmur gibi etkilerden korunmak için yaşam alanlarımızın korozyona karşı korunması ve yaşamımızda kullandığımız bir çok ürünün korunması amacıyla yüzeylerinin kaplanarak korunmasını sağlayan yöntemdir.

Su Yalıtımı bir çok şekillerde yapılabilmektedir, Su izolasyonu beton ve yapısal ürünlerin yüzeylerinin sudan ve rutubetten korunması amacıyla yapılmaktadır.

Su Yalıtımı Yöntemleri

Su izolasyonu yapabilmenin bir çok yöntemi vardır, bunların başında bitüm membranlar gelmektedir. Membranlar bir çok çeşide ayrılmaktadır, başta bitüm olanlar ve sürme yöntemle yapılanlar olduğunu söyleyebiliriz.  Diğer yöntemler ise püskürtme ve sürme yöntemler olduğunu görmekteyiz.

Püskürtme yöntemler poliüretan bazlı ve polimer polyurea yeni nesil ürünlerle yapılmakla beraber günümüzün en ileri teknolojileri kullanılarak bu ürünler yapılabilmektedir. Püskürtme sprey polyurea ürünler mükemmel esneklikte olurken ekyersiz ve daha kalıcı olmaktadır.

Sürme su izolasyonu yöntemleri ise poliüretan, akrilik bazlı ve lateks ürünler olmaktadır. Bu ürünler sıvı olması nedeniyle sürülerek uygulanan ve katlar arasında uygulanarak istenilen kaplama oluşturulurken hava ile kürlenip kurumaktadır. Poliüretan ürünler daha dayanıklı olurken akrilik bazlı ürünler daha zayıf ve ekonomik olmaktadır.

Nerelerde Su İzolasyonu Yapılır

TERAS ZEMİNLERİNDE YAPILIR

Teras zeminleri su izolasyonu en önemli alanlar arasında yer almaktadır. Yaşam alanlarının ilk su izolasyonu ihtiyacı olan bölgedir.

TEMEL SU İZOLASYONLARIN DA YAPILIR

Temel su yalıtımı binaların zemin bölgeleri olması nedeniyle yer altı sularının beton içerisine nüfus etmesinin engellemek için yapılmaktadır.

PERDE DUVARLARDA YAPILIR

Binaların zeminleri kadar toprak altında kalan yapıların etrafının duvarlarının su yalıtımının önemi büyüktür. Perde duvarların su izolasyonun yapılması durumunda bodrum katları nemden ve korozyondan kurtulmuş olurlar.

4

BANYO VE ISLAK ZEMİNLERDE YAPILIR

Yaşadığımız alanlar arasında en çok kullanım alanlarına sahip ve su ile temas eden bölgelerdir. Bu nedenle banyo ve benzeri ıslak zeminlerin zemin su yalıtımı yapılması gerekmektedir.

Çatı Yalıtımı Nedir?

Çatı ısı yalıtımı

Binalar da dış bölge elemanı olarak çatının, maruz kaldığı iç ve dış ortam fiziksel koşullarının kontrolleri amacıyla yalıtım önemli bir parametredir. Yalıtılması gereken başlıca etmenler su/buhar, ısı ışık/radyasyon ve ses olarak sıralanabilir

Çatı Su ve Buhar Yalıtımı

Kar ve yağmur sularının uzaklaştırılması, eğimli ve kaplamalı çatılarda çatının şekli yönünden önemli bir sorun oluşturmazken, eğimli olmayan teras çatılarda bu suların küçük eğimlerle su gideri noktalarına yönlendirilmesi şeklinde çözümlenir.
Binalarda iç hacminde oluşacak su buharı basıncı nedeniyle bu hacmi çevreleyen tüm yapı elemanlarından geçerek dışarı çıkmak isteyecektir. Bu su buharının uzaklaştırılması, çatı türlerine göre değişiklik gösterir.

Soğuk çatılarda iç hacimlerde oluşacak su buharı, varsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, böyle bir döşeme yoksa hacmin tavanını katederek üstteki hava tabakasına ulaşacaktır. Su buharı burada bina çatısının kaplama kısmından ve özellikle kaplama esaslı örtü malzemelerinin aralıklarından doğrudan dış atmosfere çıkacaktır.
Ancak, sıcak çatıda yağış sularının aşağıya geçmesine engel olan su yalıtımı katmanı su buharının dış ortama geçişini de engelleyeceğinden, özel bir önlem alınarak su buharının kolayca dışarı çıkması sağlanmalıdır.

Çatı Isı Yalıtımı

Binalarda dış bölgesindeki ısı kaybının  önemli bir kesimini çatılardan kaybedilen ısı enerjisi oluşturmaktadır. Çatılarda bu ısı kaybının belirli nitelikte ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak önlenmesi gerekir.

Çatı Isı yalıtımı malzemelerinin kullanımı çatının türüne göre değişiklik gösterecektir. Soğuk çatılarda çatı arasının mekan olarak kullanılmadığı durumlarda, ısı tutucu malzeme doğrudan döşeme üzerine serilebilir. Çatı arasının mekan olarak kullanılması durumunda, ısı yalıtımı sorununun doğrudan örtü sistemi içinde çözülmesi gereklidir.  Buna karşın sıcak çatı çözümlerinde kullanılacak açık gözenekli klasik ısı tutucuların noktasal yüklere karşı taşıyıcılığını artırmak amacıyla bir şap katmanı ile birlikte kullanılması gerekirken, kapalı gözenekli ve sudan etkilenmeyen ısı tutucu malzemelerin üretilmesi sonucu, ısı tutucu malzemenin su yalıtım katmanlarının üstüne uygulanabilmesi için ters çatı yapma olanağı sağlanmıştır. Yüksek ısı ortamı ile çalışılan fabrikalarda alttan yalıtımlı bir çatı istendiği takdirde, çatı üst tarafının daha güçlü yalıtılması gerekemektedir.

Çatı Ses Yalıtımı

Döşemelerde ses sorunu ortam ya da darbe seslerinin yalıtılması sorunu olarak anlaşılabilir. Özellikle ortam sesinin döşemeden geçmemesi için döşemenin bu ses titreşimi ile membran titreşimi yapamayacak derecede ağır olmalıdır. Sıcak çatılar üzerindeki değişik katmanlar ve bu katmanlar ile hareketli yükleri de taşıyacak şekilde tasarlanıp hesaplandığından, bu tür çatı döşemelerinde ortam sesinin sorun oluşturması pek gündeme gelmez. Ancak, üzerinde gezilebilir sıcak çatılarda darbe sesinin rahatsızlık vermemesi için yüzer şap şeklinde bir uygulama olumlu sonuç verir.

Soğuk çatılarda genel olarak kaplama ve taşıyıcı döşeme arasında hava yastığı bulunması ses yalıtımı açısından olumlu bir etki yapar. Bu tür çatılarda, çatı üzerinde gezilemeyeceğinden, darbe sesi de söz konusu değildir.