PARKE NEDİR..?


  Parke, yer döşemelerinde kullanılan bir kaplama türüdür.

Doğal bir malzeme olması nedeni ile parke zemin kaplamaları günümüz yapım işlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde, orman ürünlerinin kullanımında çevreci yaklaşımlar ve

ekonomik nedenlerle geleneksel masif ahşap parke yerine daha çok laminat parke ve lamine parkeler olarak adlandırılan parke türleri kullanılır.

 

Masif  Parke   Geleneksel  parke, uygun kalitedeki iyi kurutulmuş ahşabın 15-20 mm gibi kalınlıklarda ince tabakalar ve şeritler halinde kesilmesi ile yapılır.

Geleneksel parkelerin yapımında, dayanıklılık açısından meşe, gürgen, dişbudak, gül ağacı gibi sert ağaçlar kullanılır.

Geleneksel parke masif parke olarak adlandırılır.Uygulamada, 20x60x300 mm gibi boyutlardaki masif parke parçaları tutkal ile zemine yapıştırılır, tutkal ve zımpara talaşı karışımı ile ek yerleri ve boşluklar doldurulur, kalından inceye numaralardaki zımparalar ile yüzeyi tesviye edilir ve cilalanarak kullanıma hazır hale getirilir.

Masif parke, uygulamada nitelikli işgücü gerektirir ve diğer parke türlerine göre pahalıdır.

Laminat Parke Laminat, matbaada istenilen renk ve desende basılmış kağıda  reçine emdirilmesi sureti ile elde edilen kaplama levhalarıdır.

Reçine emdirme işlemi kağıt emprenyeleme olarak da adlandırılır.

Emprenyeleme melamin formaldehit ve üre formaldehit gibi reçine malzemeleri emdirilen kağıtların fırınlanarak kurutulması işlemidir.

Laminat parke, laminat kaplamaların nitelikli ahşaba oranla daha ucuz olan MDF, HDF ya da yongalevha levhalar üzerine yapıştırılması suretiyle üretilir.

Yapıştırma işlemi ısı ve basınç altında yapıştırıcı kullanarak yapılır.

Büyük tabakalar halinde üretilen levhalar istenilen boyutlarda kesilir,

ekleme detayına göre ek yerleri açılır ve paketlenerek kullanıma sunulur.

Laminat parke yüzeyleri düzleme veya cilalama gibi herhangi bir işlem gerektirmez.

Laminat parkeler ucuz fiyatları ve uygulamalarının kolay ve hızlı olması nedeni ile

günümüzde en yaygın kullanılan parke türüdür.

Lamine ParkeLamine parke; doğrudan zemin kaplaması olarak kullanılması uygun olmayan görece ucuz ahşap malzemelerin birkaç tabakasının birbirine yapıştırılması ve bunların üzerine nitelikli ağaçtan ince bir kaplama yapılması sureti ile üretilir.

Lamine parkeler genellikle üç katmandan oluşur. 5-10 mm kalınlıktaki iki ucuz ağaç tabakası ve 2-5 mm kalınlıktaki parke yapmaya uygun nitelikteki ahşaptan tabaka

damarları birbirine dik gelecek şekilde sıcak preste tutkal ile yapıştırılır.

Cilalı olarak kullanıma sunulan lamine parkeler montaj işlemi sonrasında herhangi

bir düzeltme veya cilalama işlemi gerektirmezler.

 
MASİF PARKE  NEDİR  ?
 

Masif parke ahşabın kimyasal yapısına herhangi bir müdahalede bulunulmadan doğal yapısı korunan ahşap yer kaplama malzemesidir.

Çeşitli ebatlarda üretilebilen masif parkenin yüzeyleri düzgün, yan ve uç taraflarında ise birbirleri ile birleşmeyi sağlayan zıvanalar bulunmaktadır. Kalınlıkları 14mm ile 22mm arasında değişebilir.

Masif parke defalarca sistre edilebilir ve daima ilk günkü görüntüsünü korur.

Masif parkenin özellikleri ise:

 • Doğaldır
 • Sağlıklıdır
 • Estetiktir
 • Sıcaktır
 • Uzun Ömürlüdür
 • Ses ve ısı yalıtımı mükemmeldir
 • Çevre dostudur

Doğal hali ile tahta insanlığın var oluşundan beri kullanılan vazgeçilmez bir malzemedir.
Masif Parkenin Bakımı ve Kullanımı

 • Masif parkenin nemli bir bezle toz alıp temizliğini yapmak dışında başkaca bir bakıma ihtiyacı yoktur.
 • Masif parkenin dış etkilere maruz kalmasını önlemek ve görüntüsünü bir yer mobilyasına dönüştürmek için cila yapılması önerilir. Cila dış etkilere karşı koruyucu bir malzemedir.
 • Cila yapılan işin sonuçlanması olduğu için mekanın kullanım amacına göre cila seçilmelidir. Evlerde normal sertlik işyerlerinde ise sert trafik cilaları seçilmelidir.
 • Henüz ülkemizde çok yaygın olmayan cila türleri ise “Hard Wax” denilen mum türevli cila   ile “bitkisel yağ”lardır. Bu ürünlerin çizilme dirençleri çok düşük olmasına rağmen tercih edilme nedenleri ahşapta doğal görünümü korumalarıdır.
 • Sert cisimleri taşırken ve yerleştirirken cilanın çizilmemesi ve bozulmaması için cisimlerin kaldırılması veya tabanlık kullanılması önerilir..
 • İyi bir sistre ve cila tabanı mobilyaya dönüştürür. Genel olarak açık renk parkelerde parlak cila, koyu renk parkelerde mat cila kullanımı önerilir. Böylece ağacın doğal dokusunun en ince damarına kadar görülmesi sağlanır.
 • Cilası aşınmış ve yıpranmış parkeler defalarca sistrelenerek ilk günkü görünümüne kavuşturulur.
 • Sistre parke yüzeyinin gelişmiş makinelerle kazınarak temizlenme işlemidir. Bu işlem uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Aksi takdirde yüzeyde meyiller ve çizgiler meydana gelebilir. Bu da cilanın başarısına gölge düşürür.

LAMİNE PARKE  NEDİR  ?
 Lamine parke, genellikle iki ya da üç katman olarak üretilen parke çeşididir.

Alt katmanlarda genellikle düşük değerdeki herhangi bir ağaç ya da kontrplak kullanılmaktadır.

Bu tabakada en yaygın kullanılan ağaç türü İngilizce’de rubberwood olarak adlandırılan botanik ismi ise hevea brasiliensis olan ağaçtır.

Üst katmanda ise ağacın bizzat kendisi bulunur.

Lamine parkenin masif parkeden pahalı olmasının nedeni ise üretiye olan maliyeti masif parkeye oranla çok daha yüksek bir üretim teknolojisi kullanılması

ve cilalı, boyalı, eskitilmiş vb. seçeneklerle satışa sunulmasıdır.

Masif parkede bu tür üst yüzey işlemleri ve malzemeleri dışarıdan temin edilir ve uygulanır.


Lamine parkedeki “lamine” kelimesi yapıştırma anlamındadır ve birbirine yapışan katmanlardan oluşmuş bir malzemeyi ifade eder.

Standart lamine parkelerdeki üst katman kalınlığı 3-6 mm civarındadır.

Son zamanlarda piyasaya giren ve piyasada yer edinebilmek ve daha fazla satış rakamlarına ulaşabilmek için standart dışı lamine parkeler kontrplak üzerine

1-2 mm kalınlığında papel kaplamaların kullanılmasıyla üretilmektedir.

Ne yazık ki, 1-2 mm kalınlığında gerçek ahşaba sahip olan bir lamine parke

ağacın gerçek dokusunu bile veremez.

Ancak maalesef ülkemizde tüketiciler ucuz ürün alma mantığıyla hareket ederek

çok büyük yanılgıya düşmektedirler.

Bunun yanında 1-2 mm hatta 2,5 mm kalınlığında olan lamine parkeler 1 ya da 2 defa silindikten sonra ömürlerini tamamlarlar çünkü artık en alt tabakadaki ağaca kadar inilmiştir.

Bu sebeple lamine parke seçiminde üst katmandaki ağacın kalınlığına dikkat edilmelidir.

Lamine parke seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise ister tek parça (plank) ister üç parça (3-strip) olsun, parçalar yan yana birleştirildiğinde arada kot farkının olmaması ve parçaların birbirlerine sıkı kenetlenmesidir. Aksi halde en ufak bir ıslaklık unsurunda su parçacıkları ahşabın arasına sızar ve çalışmasına sebebiyet verebilir.

İki katmanlı olarak üretilen lamine parkeler üç katmanlı lamine parkelere göre daha esnek bir malzemedir.

Bu malzemenin zemin ile ilgili problemleri olan mekanlarda tercih edilmelidir.

Bu sebeple iki katmanlı lamine parke yere yapıştırılarak uygulanmalı, yüzer sistem olarak tanımlanan yöntem uygulanmamalıdır.

Aksi halde aynı laminat parkedeki gibi uygulama yapılan alanda yer yer ses üretme problemi ile karşılaşabilinir.

                               

LAMİNANT PARKE  NEDİR  ?

Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kağıtların üst üste konularak ,sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen malzemeye laminat denir.

Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kağıtların üst üste konularak ,sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen malzemeye laminat denir.
1950 li yıllarda üreticisinin adı ile formika olarak tanıştığımız laminatın kullanımı Türkiyede son derece yaygınlaşmıştır.
Neden laminat?
-Ağaç çeşitlerinin giderek azalması.
-Ahşap malzemenin üç boyutlu çalışma özelliği.
-Ahşap malzemenin bakım zorluğu.
-Ahşap malzemede giderek artan maliyet faktörü tüm tüketicilerin ahşap kökenli türev malzemelere yönelmesine ve uzun vadede bu malzemelerin beğenilmesine yol açmıştır.
Laminat malzeme üç grupta incelenir ;
1. HPL yüksek basınc laminatı
2. CPL sürekli basınc laminatı
3. DPL direkt preslenen laminatlar

HPL grubuna giren laminat parkenin yüzeyi termoset esaslıdır.Bu özellik termoset reçineden kaynaklanır.Termoset esaslı reçinelerin temel özelliği ısı ve basınctan sonra oluşan yüzeyin daha sonra sıcaklıkla bozulamıyor olmasıdır.Laminat parkede tüm filmler termoset esaslı reçine ile emprenye edilir.
Laminat parkenin temel yapısı ;
1. Overlay : Selülozik esaslı içinde alüminyum oksit parçaları konulmuş film tabakadır.Alümiyum oksit parçaları aşınma çizilme ısıya karşı mukavemeti sağlayan temel unsur olup laminat parkeyi benzer türevlerden ayıran en önemli özelliktir.
2. Desen kağıdı :Sonsuz renk ve desende özellikle kaliteli odun hammaddesinden üretilebilen ileri teknoloji ile print edilen kağıt film tabakasıdır.
3. HDF Yüksek yoğunlukta kansorejen madde içermeyen (E1) ve suya dayanıklı lif levha. ISO ve DIN normlarına gore kansorejen madde ihtiva etmemelidir.
4. Balans kağıdı Stabilizasyonu sağlayan selülozik kağıt film tabaka.
Montajı temizliği ve bakımı son derece kolay olan laminat parkeler renk ve doku çeşitliliği bakımından da her tür zevk ve tasarıma uygundur.
Darbelere sıvı temizlik maddelrine aşınmaya çizilmeye güneş ışınlarına ve sigara ateşine tam bir dayanıklılık gösteren laminat yer döşemeleri evlerin haricinde trafiği yoğun olan banka otel alışveriş merkezlari ve tüm işyerleri için son derece uygundur. Laminat parkeyi secerken dikkat edilmesi gerekenler. 1.Kullanmayı düsündüğünüz ortamın trafik yoğunluğuna uygun dirençte olmalı. 2.ISO 9002 Belgesine sahip olmalı. 3.Avrupa ülkelerinde aynı kalitede ve aynı ad ile satılan bir malzeme olmalı.Bir malın avrupa ülkesinde üretilmiş olması o malın avrupa ülkelerinde satılıyor ve kullanılıyor anlamına gelmez. 4.Üzerinde daha önceden kullanılan aldatmaca yapılabilen devir sayıları değil yeni normlara göre(altta) saglamlık derecesi belirtilmelidir.(bir adam bir işyeri gibi) 5.1 m3 te kac Kg. HDF kullanıldığı belirtilmeli.Bu malzmenin yoğunluğu hakkında bilgi verir.Malzemenin kalınlığı değil yoğunluğu önemlidir. 6.Üzerindeki 10 yıl garanti gibi yazılara aldanmamalı satıcının verdiği güvene dikkat edilmelidir.Bazı malezmelerin üzerinde 10 yıl garanti yazar fakat belirli bir sabit oda sıcaklığında paketleri açılmadan saklanması dudrumunda geçerlidir.Yani düpedüz aldatmacadır

Laminat parke temel yapısı ( teknik yapısı, yapı bileşenleri ) nedir?

       

 1. Overlay tabaka
   Selülozik esaslı içinde alüminyum oksit parçaları bulunan katman. Laminat parkeyi çizilmeden koruyan tabakadır.
  • Desen kâğıdı
    Kâğıt film tabakadır. Laminat parkeye sonsuz renk ve desen özelliği verebilen tabakadır.
   • HDF tabakası
     Yüksek yoğunlukta lif levha tabakasıdır.
    • Balans kâğıdı
      Stabilizasyonu sağlayan, nemden ve çarpılmadan koruyan tabakadır.